A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány
Általános Szerződési Feltételei
a Terror Háza Múzeum webshopban történő vásárlásról 

HATÁLYOS: 2022. december 8. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35., nyilvántartási szám: 01-01-0007526, adószám: 18237010-2-43, elérhetőségek: , +36 (1) 212-7140; a továbbiakban: Szolgáltató) által a webshop.terrohaza.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Terror Háza Múzeum webshop keretében nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Vásárló), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére vonatkozik. A Vásárló a Weboldalon a termék/termékek megrendelésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et a Weboldal használata előtt mindig tanulmányozza át, és kizárólag akkor kezdeményezze a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételét, ha az ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1./ FOGALMAK

Szolgáltató: jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából szolgáltatónak a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány minősül.

Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által a Weboldalon a Szolgáltató által kínált terméket/termékeket megrendeli és kifizeti.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által működtetett Weboldalon távközlési hálózat igénybevételével elérhető termékek tulajdonjogának és birtokának átruházása ellenérték fejében a Vásárló részére.

Termék: a Weboldalon feltüntetett termékek (könyvek, bögre, hűtőmágnes stb.).

Munkanap: bármely nap hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével.

Regisztráció: a regisztráció során a Vásárló megadja személyes adatait, valamint felhasználónevét és jelszavát. A Szolgáltató az adatokat tárolja. A következő vásárlások alkalmával a tárolt adatok maguktól betöltődnek, így nem kell minden alkalommal újra beírni a megrendeléshez, vásárláshoz szükséges adatokat.

Adásvételi szerződés: a webshopon keresztül a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött egyedi Adásvételi szerződés egy vagy több, a Weboldalon kínált termék megvásárlására. Mind az ÁSZF, mind az Adásvételi szerződés a Korm. rendelet szerinti, távollévők között kötött szerződésnek minősül. Az egyedi Adásvételi szerződéseknek minden esetben elválaszthatatlan részét, kötelező tartalmát képezik a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések.

Irányadó jogszabályok: valamennyi, a Szolgáltatóra, a Vásárlóra irányadó jogszabály, ezen belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rend.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

2./ AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1./ Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Weboldalon regisztráló és/vagy vásárló személyekre.

2.2./ Az ÁSZF tárgyi hatálya a Weboldalon található termékekre terjed ki. Az ÁSZF irányadó a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

2.3./ A Vásárló azzal, hogy regisztrál vagy megrendelést ad le a Weboldalon keresztül, jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, nem jogosult a Weboldal használatára.

3./ A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

3.1./ A Weboldalt a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány mint Szolgáltató üzemelteti.

3.2./ A Szolgáltató adatai a következők:

Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.

Nyilvántartási száma: 01-01-0007526

Nyilvántartását vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószáma: 18237010-2-43

Az internetes kereskedelem keretében végzett üzleti tevékenység végzésének helye és levelezési címe: 1062 Budapest, Andrássy út 60.

E-mail-címe: áma: +36 (1) 212-7140

Tárhelyszolgáltató: PRAE.HU Kft.

4./ A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

4.1./ A Weboldalon a Vásárló az alábbi elektronikus szolgáltatásokat veheti igénybe: Felhasználói Fiók létrehozása regisztrációval, Megrendelés leadása a Vásárló által megrendelni kívánt termékre/termékekre vonatkozóan regisztrációval. A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a Weboldalon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi meg a Vásárló részére.

4.2./ A megrendelés során a Vásárló regisztrálhat a Szolgáltató Weboldalán. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait nyilvántartásába vegye és kezelje az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a vásárló regisztrál, az adatai a Szolgáltató által tárolásra kerülnek és a későbbi vásárlások alkalmával maguktól betöltődnek. A Vásárló kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, ami a Weboldalon megadott adatok helytelenségével, elírásával vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vásárló köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.3./ A Regisztráció és a Megrendelés során a következő személyes adatok megadása kötelező:

 1. a) vezetéknév és keresztnév vagy cégnév,
 2. b) e-mail-cím,
 3. c) telefonszám,
 4. d) lakcím/székhely/szállítási cím adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó),
 5. e) számlázási adatok.

4.4./ A Regisztráció során a Vásárlónak a 4.3. pontban foglaltakon túl meg kell adnia egy felhasználónevet és jelszót, továbbá az adott mező kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót és jelen ÁSZF-et. A mező kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.5./ A Weboldalon természetes személy kizárólag akkor regisztrálhat, ha 18. életévét betöltötte. Kérjük, hogy amennyiben Ön még nem töltötte be a 18. életévét, abban az esetben szakítsa meg a regisztrációját

5./ A VÁSÁRLÁS MENETE, AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

5.1./ Megrendelhető termék a Weboldalon található webshopban elérhető valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről a Vásárló a termékekhez tartozó leírásból tájékozódhat. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége a Vásárlónak, a e-mail címen kaphat tájékoztatást.

5.2./ A Vásárló az általa kiválasztott termék/termékek elektronikus kosarához történő hozzáadásával kezdheti meg a megrendelést. A megvásárlásra kiválasztott terméke(ke)t a termékoldalon található „Kosárba teszem ” gombra kattintással gyűjti össze a Vásárló. Az összeválogatott termékeket a jobb felső kosár ikonra („Kosár megtekintése”) kattintva tudja megtekinteni. A Vásárlónak lehetősége van arra, ha regisztrált, hogy összegyűjtse a kedvencei közé azokat a termékeket, amelyeket most még nem kíván megvásárolni, csak érdeklődik irántuk. Amennyiben már nem kíván több terméket a kosárba tenni, a kosár ikonra kattintva a személyes és a szállítási, számlázási adatok megadásával rendeli meg a termékeket. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3./ Az 5.2. pontban leírtakat követően a „Kosár” gombra kattintva, a Vásárló a termékösszesítő oldalra érkezik, ahol láthatja az általa megrendelésre kiválasztott termékeket, itt még utoljára a vásárlás véglegesítése előtt ellenőrizheti, hogy mely termékeket rendelte meg, valamint még lehetősége van a megrendelés módosítására.

5.4./ A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Szállítás oldalon az alábbi kettő lehetőség közül kell egyet kiválasztania a Vásárlónak belföldi szállítás esetén:

 1. a) a Vásárló szállítást kér: 10.000 Ft összeg alatti vásárlás esetén a szállítás a Weboldalon feltüntetett postaköltséggel jár, 10.000 Ft összeget elérő vagy azt meghaladó vásárlás esetén a szállítás ingyenes,
 2. b) a Vásárló személyesen veszi át a megvásárolt terméket/termékeket a Terror Háza Múzeum könyvesboltjában (cím: 1062 Budapest, Andrássy út 60.; Nyitvatartás: kedd-vasárnap 10-18 óra között).

5.5./ A megrendelt Termékek külföldre szállítása a Weboldalon felsorolt célországokba 2 kg össztömegig a Weboldalon feltüntetett postaköltséggel jár.

5.6./ A Weboldalon felsorolttól eltérő célország és/vagy 2 kg-nál magasabb össztömeg esetében a Vásárlónak lehetősége van a kapcsolatfelvételre a Szolgáltatóval, aki értesíti a Vásárlót a kalkulált szállítási költségről. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel, az értesítés, a megrendelés és a díjbekérő küldése e-mailben történik. Amennyiben a Vásárló elfogadja a szállítási költséget, a Szolgáltató díjbekérőt küld a Vásárló részére, amely tartalmazza a megrendelt termékek árát és a szállítás díját is. A megrendelés a díjbekérőn szereplő összeg átutalásával jön létre.

5.7./ A szállítási mód kiválasztása után, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a személyes és kártyaadatok oldalon történik a fizetés.

 1. a) Szállítás esetén a fizetés kizárólag előre (szállítást megelőzően) és bankkártyás fizetéssel vagy azonnali átutalással történik. A személyes és kártyaadatok megadása és Bank általi elfogadása után, vagy az azonnali átutalás teljesülése után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Bank fizetési weboldalának megjelenésével a fizetés lezárul. Ha a tranzakció sikeres volt, a Bank weboldala visszairányítja a Vásárlót a Szolgáltató Weboldalára.
 2. b) Személyes átvétel esetén lehetőség van a bankkártyás fizetésre vagy azonnali átutalásra az 5.7. a.) pontban leírtak szerint előre fizetéssel a Weboldalon keresztül, illetve bankkártyás vagy készpénzes fizetésre a termékek átvételekor.

5.8./ A Szolgáltató készpénzes fizetés esetén 8 napig tartja fenn az ajánlati kötöttségét. Ennek megfelelően, ha a megrendeléstől számított 8 napon belül nem történik meg a termékek vételárának kifizetése és a termék átvétele, abban az esetben a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, a megrendelést a Szolgáltató törli.

5.9./ A Megrendelés leadását és – bankkártyás vagy azonnali átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetést – követően a Vásárló az általa megadott e-mail-címre visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben a fizetés bankkártyával vagy azonnali átutalással történik, a Vásárló először egy automatikus e-mailt kap a SimplePaytől az általa teljesített fizetésről. A Vásárló mindhárom fizetési mód esetén kap egy automatikus, megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltatótól. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vásárlót erről 2 munkanapon belül e-mailben tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Ha a megrendelt termék rendelkezésre áll, akkor a Szolgáltató küld egy második, megerősítő e-mailt a Vásárlónak, hogy a terméket postára adta, vagy személyes átvétel választása esetén a termék átvehető a Szolgáltatónál.

5.10./ Az egyedi Adásvételi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Vásárló megkapja a Szolgáltató második megerősítő e-mail-üzenetét. A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő egyedi Adásvételi szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF teljes egészében.

5.11./ Az Adásvételi szerződés az alábbiak szerint kerül rögzítésre és elérhető a Vásárló számára:

 1. a) jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldalon,
 2. b) az Adásvételi szerződés tartalma rögzítésre kerül és hozzáférhető a Vásárló Felhasználói Fiókjában is,
 3. c) a Szolgáltató a Vásárlásról kiállított számlát iktatja, a számlához minden esetben csatolásra kerül a Megrendelés.

5.12./Az Adásvételi szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, hanem elektronikus úton, távollévők között megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltató az Adásvételi szerződést külön nem iktatja.

5.13./ A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

 1. SZÁLLÍTÁS

6.1./ Sikeres Vásárlói fizetés és Szolgáltatói aktiválás után – amennyiben a Termék rendelkezésre áll – belföldi szállítási cím esetén 2-6 munkanapon belül a Szolgáltató a kifizetett terméket/termékeket postai úton továbbítja a szállítási címre. Külföldi szállítási cím esetén a Szolgáltató a megrendelést követően tájékoztatja a Vásárlót a várható szállítási időpontról. A szállítás költsége a Weboldalon megtalálható.

6.2./ A megrendelt termék kézhezvételének időpontja postai házhozszállítás esetén a postai szolgáltatótól történő átvétel időpontja, bolti átvétel esetén a rendelés boltban történő átvételének az időpontja.

 1. ELÁLLÁS

7.1./ A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Elállás esetén a Vásárló írásbeli elállási nyilatkozatot tesz, melyet a Szolgáltató részére postai úton ajánlott küldeményként kell feladnia, vagy e-mailben elküldenie a e-mail-címre.

7.2./ Elállás esetén a Vásárló a terméket köteles kifogástalan állapotban, a saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1062 Budapest, Andrássy út 60.). Az elállási nyilatkozatminta a Weboldalról letölthető. A Vásárló az elállási jogát a Weboldalon található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől – az elállási nyilatkozat és a kifogástalan állapotú termék kézhezvételétől – számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött/visszaadott termék(ek) árát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a termék vételárának visszafizetését, amíg a Vásárló a terméket épségben vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Szolgáltató a banki átutalási fizetési módot alkalmazza, a visszautalás a Vásárló által az elállási nyilatkozatában megadott bankszámlaszámra történik. E visszatérítési mód alkalmazása miatt a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.3./ A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az indokolás nélküli elállás miatt visszaküldött termék vételárát nem téríti vissza a részére, amennyiben a terméket nem kifogástalan állapotban kapja vissza.

8./ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1./ A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

8.2./ A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

8.3./ Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

8.4./ A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8.5./ A megrendelt termék(ek) árát, valamint a szállítás díját a Vásárló a megrendeléskor fizeti ki bankkártyájával, azonnali átutalással, vagy személyes átvétel választása esetén készpénzben vagy bankkártyával. Bankkártyás fizetés választása esetén a kiválasztott termék(ek) megrendelése után a Vásárló a Bank  fizetőoldalára kerül, ahol a Bank által használt, PCI DSS tanúsítvány által minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

A vásárlás során az alábbi kártyatípusokkal lehet fizetni:

 • Visa (dombornyomott)
 • MasterCard (dombornyomott)
 • Maestro
 • American Express (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően.

8.6./ A Szolgáltató számlareklamációt a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül fogad el. A számlareklamáció határidejét a Felek jogvesztőnek tekintik.

8.7./ A Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.) mint adatkezelő által a webshop.terrohaza.hu – mint fizetési elfogadóhely – felhasználói adatbázisában tárolt, a Vásárló által megadott, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Vásárló e-mail-címe, telefonszáma, számlázási cím adatai, szállítási cím adatai.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

9./ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

9.1./ A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárja a felelősségét a termék(ek) minden olyan, Vásárló által történő vagy Vásárló által lehetővé tett felhasználásáért, ami az ÁSZF-be, az egyedi Adásvételi szerződésbe, a rendeltetésszerű használat követelményébe vagy az irányadó jogszabályokba ütközik.

9.2./ A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tehető felelőssé a Szolgáltatás funkcionális problémáiból eredő károkért és Szolgáltatót nem terheli felelősség az eseti műszaki meghibásodásokért.

9.3./ A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, ami a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.4./ A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra és a Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatását a Vásárló előzetes értesítése nélkül bármikor, a Szolgáltatás színvonalának emelése vagy a Szolgáltatás funkcionális problémáinak elhárítása érdekében felfüggessze vagy bármilyen egyéb módon korlátozza. A Vásárló kijelenti, hogy kárigényt a Szolgáltatás felfüggesztése vagy bármilyen egyéb módon történő korlátozása esetén Szolgáltatóval szemben nem érvényesít.

10./ KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

10.1./ A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2./ A Polgári Törvénykönyv alapján a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg az egyedi Adásvételi szerződésben megállapított minőségi követelményeknek.

10.3./ A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot

10.4./ A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vásárló az Adásvételi szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.5./ A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.6./ A Szolgáltató a termékekre jogszavatosságot vállal.

10.7./ A Szolgáltató a termékekkel kapcsolatban Jótállásra nem köteles.

11./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

11.1./ Az egyedi Adásvételi szerződés annak mindkét fél által történő teljesítéséig terjedő határozott időre jön létre.

11.2./ Az egyedi Adásvételi szerződés megszűnik:

 1. a) Amennyiben a Vásárló az egyedi Adásvételi szerződés létrejöttekor eleget tesz fizetési kötelezettségének, abban az esetben a szerződés azon a napon szűnik meg, amelyen a Szolgáltató is teljesíti saját szolgáltatását a Vásárló felé.
 2. b) Ha a Vásárló az elállási jogát gyakorolja, akkor azon a napon, amelyiken a Szolgáltató az elállási nyilatkozatot kézhez vette.

11.3./ Az egyedi Adásvételi szerződés megszűnése sem a Vásárló, sem a Szolgáltató terhére nem keletkeztet díj- vagy költségfizetési kötelezettséget.

12./ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

13./ PANASZKEZELÉS

13.1./ A Vásárló a vásárlása során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

Telefonon a +36-1- 374 2664 telefonszámon.

E-mail-ben a  e-mail-címen.

Postai levél útján a 1062 Budapest, Andrássy út 60. címen.

13.2./ A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

13.4./ A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Vásárló telefonon keresztül megfogalmazott panaszát nem rögzíti hangfelvétellel

13.5./ Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információ megadását:

 1. a) részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege, részletes leírása;
 2. b) a Vásárló kérése,
 3. c) a Vásárló elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban.

Ezen információk megadása megkönnyíti és felgyorsítja a panasz kivizsgálását a Szolgáltató számára.

13.6./ A Szolgáltató a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

13.7./ Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági eljárást vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken.

13.8./ Békéltető testületi eljárást a Budapesti Békéltető Testületnél kezdeményezhet, melynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.. e-mail-címe: , fax száma: 06 (1) 488 2186, telefonszáma: 06 (1) 488 2131.

13.9./ Panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató fogyasztóvédelmi jogi környezetbe tartozó jogszabálysértést követett el a panasza kapcsán. A járási hivatalok listáját az alábbi honlapon találja meg: http://jarasinfo.gov.hu.

14./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Irányadó Jogszabályok alkalmazandók.

14.2./ A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatója.

14.3./ A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.4./ A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

14.5./ A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2022. január 7.