ELÁLLÁS

(Kivonat az ÁSZF-ből)

7.1./ A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Elállás esetén a Vásárló írásbeli elállási nyilatkozatot tesz, melyet a Szolgáltató részére postai úton ajánlott küldeményként kell feladnia, vagy e-mailben elküldenie a e-mail-címre.

7.2./ Elállás esetén a Vásárló a terméket köteles kifogástalan állapotban, a saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1062 Budapest, Andrássy út 60.). Az elállási nyilatkozatminta a Weboldalról letölthető. A Vásárló az elállási jogát a Weboldalon található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől – az elállási nyilatkozat és a kifogástalan állapotú termék kézhezvételétől – számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött/visszaadott termék(ek) árát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a termék vételárának visszafizetését, amíg a Vásárló a terméket épségben vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Szolgáltató a banki átutalási fizetési módot alkalmazza, a visszautalás a Vásárló által az elállási nyilatkozatában megadott bankszámlaszámra történik. E visszatérítési mód alkalmazása miatt a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.3./ A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az indokolás nélküli elállás miatt visszaküldött termék vételárát nem téríti vissza a részére, amennyiben a terméket nem kifogástalan állapotban kapja vissza.

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat minta – oldal megnyitása nyomtatáshoz

Elállási nyilatkozat letöltése PDF formátumban