A nagy terv – Megjelent a Soros-birodalom közép- és kelet-európai tevékenységét bemutató kötet

A Schmidt Mária főigazgató által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fenntartásában működő XXI. Század Intézet az idei év elején Új Idők címmel könyvsorozatot indított, melynek missziója nem más, mint „hazai szerzők gondolatainak közrebocsátásával hozzájárulni a magyar politikai gondolkodás megújításához”. A könyvsorozat első darabja G. Fodor Gábor politikai filozófus, politológus, az Intézet stratégiai igazgatójának Az Orbán-szabály – Tíz fejezet az Orbán-korszak első tíz évéről című nagysikerű könyve volt, amelyet mostanáig háromszor kellett újranyomtatni s eddig több mint 10 ezer példányban kelt el.

A könyvsorozat második, legfrissebb tagjának címe: A Nagy Terv – A Soros-birodalom Közép- és Kelet-Európában. A könyv méretében, kötéstervében, tipográfiájában és arculati elemeiben egyaránt követi Az Orbán-szabályt, így bővítve sorozattá az Intézet könyvkiadványait. A témaválasztás nem véletlen: Orbán-szabálykönyv után Soros-jegyzőkönyv. A közel 400 oldalas kötetet az Intézet kilenc munkatársa írta és egy éves kutatómunkájuk előzte meg, mialatt a forrásokat 12 nyelven gyűjtötték, elemezték és összegezték. Az így elkészült kötet dokumentatív igénnyel és bizonyító erővel mutatja be Soros György összesen 18 közép- és kelet-európai országban folytatott, 1984–2020 közötti tevékenységét, közép-ázsiai és egyesültállamokbeli kitekintéssel kiegészítve. A regionális elemzéseket és országportrékat 220 tételből álló jegyzetapparátus, kronológia, fogalommagyarázó szótár és ötoldalas névmutató egészíti ki, valamint 22 darab, harmadrészben archív fotó kíséri.

A kilenc tematikus fejezetből álló kötet előszavában Békés Márton történész–politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója így foglalja össze röviden a Soros-könyv hivatását:

A XXI. Század Intézet fehér könyvet, azaz dokumentáló kötetet készített Soros György és az általa irányított nemzetközi NGO-hálózat, a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations, OSF) közép- és kelet-európai tevékenységéről. A lehető legtágasabban értelmezve a földrajzi térséget, azaz Lengyelországtól Magyarországon át Albániáig és az egykori Csehszlovákiától kezdve a mai Ukrajnán keresztül Grúziáig – sőt, az egész posztszovjet térségre kiterjedve – tekintjük át, hogy a ’80-as évek derekától napjainkig bezárólag milyen nyílt és fedett tevékenységet fejtett ki a nemzetközi tőzsdespekuláns. Ezzel láthatóvá, pontosabban átláthatóvá tesszük azt a szerteágazó financiális és – Soros hite szerint – filozófiai eredőjű spekulatív és operatív gyakorlatot, amely éppen Magyarországról indult el, 1984-ben.

Az orwelli évszám akár a véletlen műve is lehetne, ha nem ebben az évben egyeztetett volna magyarországi alapítványalapítási szándékáról az amerikai tőzsde hírhedt spekulánsa a Magyar Népköztársaság (a Rákosi-korban a hírszerzésnek dolgozó) washingtoni nagykövetével, majd hagyatta volna jóvá azt Aczél Györggyel, mégpedig egy-két négyszemközti találkozón. A „magyar támaszpont”, ahogy azt Soros nevezte, később is kitüntetett szerepet játszott abban a folyamatban, amit tíz évvel a budapesti alapsejt létrehozása után csak úgy hívott: a „szovjet birodalomból Soros-birodalom lett”.

Az elkövetkező negyedszázadban a Soros-birodalom új tartományokkal (Albánia, Grúzia, Macedónia, Ukrajna) bővült, míg másutt élénk ellenállást váltott ki a legkevésbé sem transzparens és főképpen nem demokratikus szerepe, amely minduntalan az indirekt befolyásszerzés és a közvetett hatalomgyakorlás jegyében állt. A mögöttünk hagyott évtized második felében, éppen Magyarország kormányával az élén, politikai vita indult a „nyílt társadalom” homályos elméletéről és rejtett gyakorlatáról, pontról-pontra felfedve annak hátterét és kedvezményezetti körét. Ez a könyv összefoglalja és tényadatokkal, szempontokkal, összefüggésekkel bővíti azt a beszédet, amit a nemzeti és demokratikus erőknek folytatniuk szükséges a függetlenség és az önrendelkezés – rosszabb esetben – visszaszerzése, a mi esetünkben pedig megóvása, sőt bővítése érdekében.


A Nagy Terv – A Soros-birodalom Közép- és Kelet-Európában című könyv kapható a Terror Háza Múzeum webshopjában és a könyvesboltokban.