Nemzeti blokk – A Nemzeti Együttműködés Rendszere – Megjelent Békés Márton új könyve

Békés Márton történész–politológus, a XXI. Század Intézet igazgatójának Nemzeti blokk – A Nemzeti Együttműködés Rendszere című kötetével folytatódik az intézet 21 című zsebkönyvsorozata. A szerző szerint a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, melynek célja a nemzeti integráció konszenzusának megteremtése, csak belülről lehet megérteni. A 888.hu könyvajánlója.

„2010 óta Magyarországot új szellemiség járja be, amit már a kezdet kezdetén ki lehetett jelenteni, főleg, hogy maga a politikai rendszer is erre utal önelnevezésében és intézményeivel (Alaptörvény, Nemzeti Együttműködés Rendszere, Nemzeti hitvallás, nemzeti konzultáció). A nyolc éven belül a harmadik kétharmados parlamenti felhatalmazással végződő 2018-as országgyűlési választást követően egyre többször esett szó arról, hogy az Orbán-rendszer már középtávon is önálló jelentéssel bíró, a liberális demokráciától szerkezetileg markánsan eltérő, sőt társadalmi értelemben is megragadható korszakot jelent.”

Békés Márton könyvében rámutat: a Nemzeti Együttműködés Rendszerének politikai ellenfelei sikertelenül próbálták meg elemezni a rendszer sikerességének okát. Nem értették meg azt sem, hogy a Nyugatról importált elméletekkel képtelenség megragadni azt a belső fejlődésű rendszert, amely ráadásul nagy társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

A szerző álláspontja szerint az Orbán-rendszer csak belülről magyarázható meg, nem függetlenítve sem az ország történelmi hagyományaitól, sem a rendszer névadójától.

A Nemzeti blokk – A Nemzeti Együttműködés Rendszere című zsebkönyv kapható a Terror Háza Múzeum webshopjában és megvásárolható a könyvesboltokban.

A 21 című zsebkönyvsorozat praktikumát elnevezése, mérete, terjedelme és témaválasztása egyaránt igazolja: „A 21 a XXI. Század Intézet zsebkönyvsorozata. Akár egy szuszra is végigolvasható. Villamoson, buszon, vonaton, strandon és otthon egyaránt. Elfér a zsebedben, beférkőzik a fejedbe. Ez a 21 – kortárs problémákra kortárs gondolatok. A 21 (római számmal: XXI) természetes szám. Matematikailag számos jellegzetessége van: páratlan szám, összetett szám, háromszögszám, nyolcszögszám, Fibonacci-szám, sőt 2-hipertökéletes szám. A kémiában a periódusos rendszer 21. eleme a szkandium (Sc) nevű ezüstfehér ritkaföldfém. A 21 kártyajátékként is ismert, amelyet francia kártyával dzsókerek nélkül játszanak. Magyar kártyával játszva a cél, hogy a játékos lapjainak összértéke minél közelebb legyen a 21-hez, de azt ne lépje túl. Akinek huszonegye van: biztosan nyer.”

A Nemzeti blokk – A Nemzeti Együttműködés Rendszere előszavát G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója jegyzi.

Változtatás nélkül közöljük:

A forradalmár zsebkönyve

A politika feladata a világ megváltoztatása. A politikáról szóló tudományé a változtatás értelmének megragadása, tehát a lényeglátó leírás. Így jár el a békeidők politikatudománya, ha jól végzi a dolgát.

A rendkívüli idők rendkívüli politikatudományt követelnek.

A rendkívüliség asztalra csap, felszólít, felkiált, de kikényszeríteni nem tud – vagy előtör a semmiből egy rendkívüli munka, vagy rendkívüliség híján a semmibe hull minden kísérlet, elvétve a lényeget.

Ami rendkívüli, az normatív.

Normát akar adni. Csak a lényeglátó képes normát adni, vagyis megmondani, hogy ami van, ahelyett mi legyen.

Normatív lényeglátás – erre csak kevesek képesek.

Csak a politikatudomány új fejedelmei. Ők a semmiből érkeznek, kívülről, betörnek a rendbe. Nem kérnek engedélyt, jóváhagyást, türelmet, támogatást a gondolataikhoz. Rátörik az ajtót a megalkuvókra. Nekik nem elég a konszenzus, ők nevelni akarják a konszenzust. Nem leírni akarják az új rendet, hanem előhívni, közreműködni, segédkezni benne, hajtani, űzni – előre! Ezáltal szétfeszítik a rendet. Szétfeszítik azzal, hogy

(1) új szavakat adnak, és ezeket következetesen mindig ugyanabban az értelemben használják;

(2) új törvényeket formuláznak, mert a lényeglátás szabályokban edződik;

(3) új érvényességet írnak elő, mert amit mondanak, arról azt gondoljuk, hogy igen, ez érvényes, ennek van értelme, ez megragad valamit abból, ami van, illetve abból, ami kellene, hogy legyen. Innen ismerjük fel a rendkívüli politikatudományt: forradalmi szemantikája következetes; új törvényeket állít a régiek helyébe; érvényességet szerez az új igazságoknak.

Békés Márton a rendkívüli politikatudomány új fejedelme. Minden őt megelőző kísérlet érvénytelen, megbicsaklik és kudarcot vall, már ami az elmúlt tizenkét év politikatudományi módszertanú leírási kísérleteit illeti. Mert az új politikatudomány új és szigorú fogalmi keretet ad kezünkbe az Orbán-korszak megértéséhez („hegemónia”, „történelmi blokk”, „konszenzus”); új törvényeket formuláz (a nagystratégia szabályait) és minderről azt gondoljuk, hogy igen, ez érvényes, ez így van, vagy így kellene, hogy legyen. Az új fejedelem politikatudománya nem csupán vizsgálja és leírja, hogy működik a nagystratégia (minél szélesebb társadalmi rétegek fogadják el az új rendet), de maga is nagy stratéga: ami korábban még bal volt, az mára már jobb lett. Gramsci már a miénk. Békés Márton új politikatudománya pedig mindenkié.

Mindenkié, aki részt kér az új időkből. A Nemzeti blokk. Konszenzusos hegemónia – a rendkívüli idők rendkívüli zsebkönyve.

G. Fodor Gábor

Az Orbán-szabály szerzője

Forrás: 888.hu