A megőrzés kultúrája – megjelent L. Simon László legújabb esszékötete

L. Simon László az a típusú gondolkodó ágens, aki a pártpolitikán túl íróként is utolsó leheletéig politizálni fog. Mert hiszi: nem csak joga, de kötelessége is megszólalni, véleményt nyilvánítani – és ezáltal közvéleményt formálni”– fogalmaz a kötet szerkesztője Soltész Márton irodalomtörténész, L. Simon László legújabb, A megőrzés kultúrája című esszékötetének utószavában. A Kertész Imre Intézet gondozásában, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kiadásában 2023 júliusában megjelenő könyv a sokoldalú alkotó elmúlt két évben született alkalmi írásaiból válogat.

L. Simon László író, költő, szerkesztő, kultúrpolitikus. Az irodalmi élet szenvedélyes résztvevője és képviselője, a magyar kultúrpolitika sokszínű és összetett életművel büszkélkedhető szereplője. „Sem íróként, sem intézményvezetőként nem hajlandó lemondani a magyar kultúra vitathatatlan értékeiről, s ezért nem köt kompromisszumot sem a kishitűekkel, sem a gyalázkodókkal, mégis bátran és energikusan vállalja a vitát minden párbeszédképes hazánkfiával” – jellemzi a szerzőt találóan a kötet szerkesztője, Soltész Márton az utószóban.

L. Simon László legújabb, csaknem húsz írását összegző esszékötetének első ciklusában a szerző műhelytitkaiba nyerhetünk bepillantást. A Miért írok? című szenvedélyes hangú vallomás a szerző írói jubileumát, azaz első kötete megjelenésének negyedszázados évfordulóját ünneplő esten hangzott el, ahol Kassákra és Vörösmartyra hivatkozva jelölte ki saját feladatát: küzdeni, ereje szerint „a legnemesbekért”.

A címadó ciklus – A megőrzés kultúrája – a magyar múzeumügy megújítása jegyében fogalmaz meg diagnózist és terápiás javaslatot is egyben. L. Simon László egyszerre ironikus-szórakoztató, egyszerre statisztikai adatokkal és konkrét stratégiai érvekkel körülbástyázott vitairatai nyilvánvalóvá teszik: őszinte elkötelezettje a közgyűjtemények megmentésének és modernizálásának, a mindenkori magyar értékek közkinccsé tételének.

„A nemzet közös ihlet” – e József Attilától származó idézet adja a harmadik ciklus címét, amelyben ismét az író L. Simon László szólal meg: egyebek között kiemeli a hatvanéves Magyar Műhely köre által vallott és védelmezett alapelveket és értékeket, majd a két legutóbbi, immáron a szerző elnöksége idején szervezett tokaji írótanácskozás megnyitó előadásait is olvashatjuk ebben a fejezetben.

L. Simon László köztudattan rajong a kortárs képzőművészetért, sőt annak egyik legkiválóbb ismerője. A művészet és mesterségbeli tudás című utolsó ciklusban négy kiváló kortárs művész, Pogány Gábor Benő, Horváth Éva, Elekes Gyula és drMáriás, egy-egy kiállításának megnyitóján elhangzott beszédét gyűjti csokorba – folytatván a 2012-es Szubjektív ikonosztázzal megkezdett műkritikusi és művészet-népszerűsítő hagyományt.

A kötet megvásárolható a Terror Háza Múzeum webshopjában és a könyvesboltokban.