MEGJELENT PAUL HOLLANDER: MARX ÉS A KORÁN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET

Paul Hollander (1932–2019) magyar származású politikai szociológus, író, történész tanulmányaiból összeállított kötet jelenik meg a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kiadásában. A most magyarul megjelenő esszék a szerző teljes tudományos munkásságát felölelik, reprezentálják főbb érdeklődési területeit és gondolatait. A tanulmányokat Békés Márton történész, a XXI. Század Intézet igazgatója válogatta és Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze szerkesztette.

„Századunk egyik legérdekesebb társadalmi–történelmi dilemmája, hogy miért pont a kommunista politikai rendszerek és a legitimitásukra használt elméletek hatottak ily erővel a nyugati értelmiségiekre.”

Paul Hollander

„Az az állítás, miszerint az iszlámnak nincs köze a nevében végrehajtott erőszakos bűncselekményekhez, erősen emlékeztet azokra a vitákra, amelyek a marxista elmélet és a szovjet gyakorlat közötti viszonyt firtatták.”

Paul Hollander

 

Paul Hollander egész életét annak szentelte, hogy kimerítő alapossággal mutassa be a kommunizmus valódi arcát, tükröt tartva ezzel a kommunizmus iránt romantikus érzelmeket tápláló értelmiségiek elé is. Hollander szenvedélyes antikommunista volt, aki mindkét totális diktatúrát a saját bőrén tapasztalta meg. Éppen ezért soha nem törődött bele abba, hogy egyesek különbséget tegyenek hóhér és hóhér között. Nem tűrte, hogy felmentést adjanak a kommunista bűnözőknek. Hogy eltagadják bűntetteiket, mentségeket keressenek rájuk, sőt meg is próbálják magyarázni azokat.

A budapesti zsidó családba született Paul Hollander élete kísértetiesen hasonlít annak a több százezer magyar honfitársunknak a történetéhez, akik viharos és vérgőzös huszadik századi történelmünk miatt kényszerültek elhagyni szeretett hazájukat, hogy aztán máshol kamatoztathassák azt a szorgalmat, azt a leleményességet és azt a különleges észjárást, amely csakis ránk, magyarokra jellemző – hívja fel a figyelmet a kötet előszavában Fekete Rajmund történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

A Hollander Pál néven született Paul Hollander mindössze 12 éves korában volt szem- és fültanúja a nácikkal kollaboráló nyilasok tombolásának, hogy aztán a megváltó képében tetszelgő kommunisták őt és egész családját osztályidegennek nyilvánítva kitelepítsék a fővárosból. Végül – mintegy kétszázezer honfitársához hasonlóan – az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtása volt az a pont, amikor eldöntötte: elhagyja Magyarországot, hogy először Nagy Britanniában, majd az Egyesült Államokban találjon otthonra. Noha a nyilasok alatt ő és családja is közvetlen életveszélynek volt kitéve, mégis a kommunista Magyarországon szerzett tapasztalatai voltak azok, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szovjet típusú rezsimekkel és ideológiai legitimációjukkal foglalkozzon.

A kötet szerzője munkássága során behatóan vizsgálta a kommunista rendszerek (különösen a szovjet típusúak) eredetét és fennmaradását (később a bukásukat), a totalitarizmus, a politikai szélsőségek, a politikai erőszak és a propaganda témakörét. Továbbá részletesen foglalkozott a modernitás problémáival és a nyugati értelmiség politikai–kulturális szerepével, tehát azokkal a politikai állásfoglalásokkal és tévhitekkel, amelyek a nyugati értelmiségi elit idealizmusában gyökereznek. Többek között ezekbe a témakörökbe enged betekintés a most megjelenő tanulmánykötet.

***

Paul Hollander (1932–2019) magyar származású szociológus, író, történész. A totalitárius ideológiák és diktatúrák szakértője, számos könyv és tanulmány szerzője. Magyarul eddig egy kötete jelent meg Politikai zarándokok címmel 1996-ban.

***

Paul Hollander: Marx és a Korán című tanulmánykötetének nyomtatott, illetve e-könyv változata kapható a nagyobb könyvesboltokban.

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/marx-es-a-koran/