MEGJELENT FEKETE RAJMUND: AZ AMERIKAI ÁLOM (VÉGE) – JOHN F. KENNEDY CÍMŰ KÖNYVE

Miért éppen Kennedy? Miért érdekes egy hatvan évvel ezelőtt megölt amerikai elnök politikai képe? Milyen példával szolgálhat egyáltalán a róla írott politikai portré korunk modern politikusai számára? – többek között ezekre a nagyon is jogos és aktuális kérdésekre kísérel meg reflektálni könyvében Fekete Rajmund történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

Bátran kijelenthető, hogy John F. Kennedy volt az Amerikai Egyesült Államok első, modern elnöke, akinek szakmai karrierjével párhuzamosan és tudatosan építették a médiában kialakítandó képét is. Életének egyes karrierállomásai (háborús hős, bestselleríró, Pulitzer-díjas szerző, képviselő, szenátor, amerikai elnök) képkockák, melyek önállóan is értelmezhetők, de egymás mellé rakva őket, komplex képet alkotnak” – fogalmaz a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTKA) kiadásában megjelent kötetében Fekete Rajmund, a kötet szerzője, aki a fiatalon elhunyt elnököt több szempontból is vizsgálja: mint politikust, mint hazafit, mint édesapát, mint férjet, mint egy nép reményét, aki – talán nem túlzás ezt állítani – egymagában testesítette meg a hőst és az amerikai álmot.

Az USA 35. elnöke egyszerre volt státusz- és szexszimbólum. Mitikussá vált politikai arcélének szilárd és máig megkérdőjelezhetetlen megítélését sem nőügyei, sem egészségügyi állapota, sem kül- és belpolitikájának reális kiértékelése nem tudta megingatni. Mind az elnök, mind egész családja állandó reflektorfényben élt, a Kennedy családdal kapcsolatos legjelentéktelenebb esemény sem kerülhette el a nyilvánosság figyelmét. A Kennedy család tagjainak élete számos újságírót, életrajzírót és történészt foglalkoztat(ott) az Amerikai Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. „A Kennedy család a jelek szerint minden erényével és gyengeségével együtt a mai napig betölti az amerikaiaknak egy királyi család iránti vágyát – és hasonlóképpen viszonyulnak hozzá, mint a britek a királyi családhoz, mely egyszerre tisztelet és bírálat tárgya.” – von párhuzamot a szerző.

 „Fekete Rajmund könyve a Kennedy-mítosszal foglalkozik. Azzal a tudatosan formált Kennedy-képpel, amelynek a kialakításában minden megtervezett és alaposan végiggondolt volt. Annak a Kennedy-legendának a megalkotásával, amely elnökségét a modern amerikai történelem aranykorává stilizálta fel, és az új Camelot megtestesülésének állította be. Mert korunknak is szüksége van legendára, mítoszra és hősre. Adta magát, hogy Kennedy az legyen” – foglalja össze a bevezetőben a kötet lényegét a szerkesztő, Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, aki szerint Kennedy „megtestesített mindent, amit kora Amerikája büszkén képviselt és a világ felé magáról üzenni akart. Az egyéniség szerepét a nálunk uralkodó kollektivizmussal szemben, a gazdagságot a velünk elfogadtatni akart álpuritanizmussal szemben, a modernséget, a műveltséget, a határozott antikommunizmust.”

A Terror Háza Múzeum főigazgatója szerint Kennedy azért ragadta meg mind kora, mind pedig az utókor érdeklődését, mert amellett, hogy fiatal, laza, elegáns volt, természetesnek hatott: igazi médiaszemélyiség volt, nagyon jól, sőt szívhez szólóan beszélt, ami miatt könnyű volt vele azonosulni. Sorstragédiája, fiatalon bekövetkezett halála okaként meggyőződéses másként gondolkodását lehet sejteni, ugyanis kijelentette, hogy nem akar olyan Pax Americana-t, amit az amerikai fegyverek kényszerítenek ki. Nem az amerikaiak békéjéért kívánt küzdeni, hanem azért, hogy mindenki békében élhessen. Aki elég bátor volt ahhoz, hogy a kompromisszumokat válassza az agresszió helyett, hogy megakadályozza a harmadik világháború kirobbanását, aki fiatalságával, energikusságával reményt, hitet és elhivatottságot akart és adott az Amerikai Egyesült Államoknak. Ezek a tényezők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Kennedy elleni merénylet ugyanúgy az amerikai nép kollektív tudatának gyászeseményévé válhasson, ahogy harmincnyolc évvel később az ikertornyok ledöntése.

John Fitzgerald Kennedyt hatvan évvel ezelőtt gyilkolták meg. Személye és életműve mégis éppolyan érdekes, mint annak idején: évtizedek múltával sem veszített varázsából. Így válik az álomból realitás.

***

A könyv bemutatója június 7-én, szerdán 17.00 órakor lesz a Terror Háza Múzeumban.

A kötet megvásárolható a Terror Háza Múzeum webshopjában és a könyvesboltokban.

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/az-amerikai-alom-vege-john-f-kennedy/